CHÚNG TÔI LÀ AI

Công ty CP thương mại & phát triển XD Thịnh Phát chuyên thi công xây dựng cải tạo sửa chữa nhà dân, chung cư, biệt thự, cơ quan văn phòng.

kiến trúc 24h

Tra cứu phong thủy

  Xem hướng nhà
   Xem tuổi xây dựng


   Video – Hình Ảnh Dự Án

   THIẾT KẾ BIỆT THỰ

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 04

   Chủ đầu tư: Ông Hưng

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Dân

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 03

   Chủ đầu tư: Ông Vinh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 08

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Chung Cư

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 08

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 07

   Chủ đầu tư: Ông Khánh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 756m2

   Số tầng: ,

   Thiết Kế Nội Thất Chung Cư

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Chung Cư

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Xem tất cả

   CẢI TẠO SỬA CHỮA

   Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Dân

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Chung Cư

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Quán Cafe

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự Tân cổ điển mặt tiền 2023 Mã 01

   Chủ đầu tư: Ông Phúc

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 05

   Chủ đầu tư: Ông Thành

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 450m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Chung Cư

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 05

   Chủ đầu tư: Ông Thành

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 450m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Quán Cafe

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 07

   Chủ đầu tư: Ông Khánh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 756m2

   Số tầng: ,

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 04

   Chủ đầu tư: Ông Hưng

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 03

   Chủ đầu tư: Ông Vinh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Xem tất cả

   THIẾT KẾ NỘI THẤT

   Thiết Kế Nội Thất Chung Cư

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 07

   Chủ đầu tư: Ông Khánh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 756m2

   Số tầng: ,

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 05

   Chủ đầu tư: Ông Thành

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 450m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 08

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Dân

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Chung Cư

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 04

   Chủ đầu tư: Ông Hưng

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 07

   Chủ đầu tư: Ông Khánh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 756m2

   Số tầng: ,

   Cải Tạo Sửa Chữa Chung Cư

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Quán Cafe

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 04

   Chủ đầu tư: Ông Hưng

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Xem tất cả

   THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 04

   Chủ đầu tư: Ông Hưng

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 05

   Chủ đầu tư: Ông Thành

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 450m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 08

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự Tân cổ điển mặt tiền 2023 Mã 01

   Chủ đầu tư: Ông Phúc

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Chung Cư

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 07

   Chủ đầu tư: Ông Khánh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 756m2

   Số tầng: ,

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 08

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 06

   Chủ đầu tư: Ông Nam

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 560m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Theo Yêu Cầu

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 04

   Chủ đầu tư: Ông Hưng

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 550m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 07

   Chủ đầu tư: Ông Khánh

   Địa chỉ: Vĩnh Phúc

   Diện tích: 756m2

   Số tầng: ,

   Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Cải Tạo Sửa Chữa Nhà Dân

   Chủ đầu tư: Xây Dựng Thịnh Phát

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 100m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 02

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Thái Bình

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 05

   Chủ đầu tư: Ông Thành

   Địa chỉ: Hưng Yên

   Diện tích: 450m2

   Số tầng:

   Thiết Kế Nội Thất Chung Cư

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Mẫu biệt thự mới nhất 2023 Mã 08

   Chủ đầu tư: Bà Sen

   Địa chỉ: Hà Nội

   Diện tích: 680m2

   Số tầng:

   Xem tất cả

   GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

   Yêu cầu tư vấn của Qúy vị sẽ được gửi tới Trung tâm nghiên cứu phương án kiến trúc của Kiến trúc Sabo Home.

    Họ tên *

    Địa chỉ

    Email *

    Số điện thoại *

    Loại công trình *

    Mức đầu tư *

    Đính kèm

    Tiêu đề

    Yêu cầu cụ thể